Farlig gods

Farlig gods

Finns Vareekspress har erfaring med å frakte farlig gods. Vi transporterer hva det skulle være, trygt og forskriftsmessig.