Tjenester

Finns Vareekspress AS’ tjenester

Finns Vareekspress AS tilbyr følgende tjenester innen transport og frakt:

Dersom det haster å få fraktet noe fra A til B, har vi biler til alle formål.

Har du en pakke du skulle ha levert, men har ikke tid selv? Vi tilbyr budtjenester og har ekspressbud.

Finns Vareekspress har erfaring med å frakte farlig gods. Vi transporterer hva det skulle være, trygt og forskriftsmessig.

Vi leverer og henter større og mindre partier av gods, enten de er på pall, i sekker eller på fat, med trailere og semitrailere.

Stykkgods dreier seg om mindre volum. Vi har varebiler og mindre lastebiler for slike oppdrag, og kjører gjerne hasteoppdrag.